Facebook
Přivez-Zvíře.cz

Podmínky přepravy

 1. Přepravka musí být zabezpečena takovým způsobem, aby při přepravě nedošlo k útěku, zranění či úhynu zvířete, tzn. pečlivě zalepená, s dostatečným prostorem a odpovídajícím počtem vzduchových průduchů.
 2. Přepravka se zvířaty musí být vždy řádně označena – odesílatel / příjemce + tel. kontakt / druh zvířete a počet kusů / sběrné místo doručení. 
 3. Doporučení pro konkrétní druhy zvířat najdete zde:

  Drobní savci a hlodavci – králíky, morčata, ježky aj. lze přepravovat v papírových i plastových přepravkách. V obou případech však musí být v boxu dostatek větracích otvorů, dostatečná vrstva podestýlky a poměrná část krmení v závislosti na době přepravy.  Při přepravě z pátku do neděle je nutný plastový, případně dřevěný přepravní box.
  U hlodavců jako je křeček, osmák degu, činčila aj. se akceptuje pouze plastová přepravka z důvodu minimalizování útěku zvířete způsobené prokousáním se. Papírová krabice je v těchto případech neakceptovatelná.

  Teraristická zvířata – Všechna tera zvířata doporučujeme převážet v plastové krabičce nebo transportním pytli, který se vloží do termoboxu společně s topným sáčkem. V termínu od 01.09. do 30.04. je toto doporučení povinné. Box musí být dostatečně velký se vzduchovými průduchy pro správné fungování topného sáčku a bezpečně zalepen pro minimalizování útěku zvířete.

  Ryby – při převozu akvarijních ryb je odesílatel povinen do termoboxu vložit topný sáček pro udržení příznivé teploty (povinné po celý rok) a dále zajistit dostatečné množství kyslíku po celou dobu převozu. U akvarijních ryb není možný pronájem termoboxu – odesílatel tak zodpovídá za správné připravení zásilky.

  Drůbež – lze přepravovat v papírových i plastových přepravkách. V obou případech však musí být v boxu dostatek větracích otvorů, dostatečná vrstva podestýlky a poměrná část krmení v závislosti na době přepravy.  Při přepravě z pátku do neděle je nutný plastový, případně dřevěný přepravní box.

  Ptactvoptactvo lze přepravovat pouze v plastových nebo dřevěných přepravkách k tomu určených. Výjimku tvoří pouze holubi.

 4. Zvíře musí být ve 100% fyzické i psychické kondicizdravé, nesmí být těsně před nebo těsně po porodu.
 5. Z důvodu bezpečnosti a minimalizace úhynu zvířat během přepravy, nepřevážíme mláďata drobných savců mladší než 4 týdny, nebo pokud ještě nedosáhli optimální hmotnosti pro bezpečný převoz. 
 6. Maximální rozměry krabic pro přepravu. Dvě a více spojených přepravek či krabic se ovšem vždy počítají zvlášť.
 7. Kuřata, kachňata, housata do 5ti dnů stáří musí být balena pouze do krabic, která jsou určena pouze pro tuto přepravu (krabice jsou vyloženy papírovou okruží, které schovají rohy, aby se tam zvířata neshromažďovala a neušlapala se, či se nepřehřívala)
 8. Pojištění zvířat jakéhokoli druhu je vždy v základní ceně přepravy, která zajišťuje případný úhyn způsobený přepravou zvířete a to do max. částky 20000,- Kč. Úhyn způsobený přepravou se rozumí:
  • úhyn způsobený dopravní nehodou

  Pojištění se nevztahuje:

  • pokud dojde k úhynu z nedostatku prostoru
  • pokud je zvířat v krabici více, než je doporučeno, a rozměry krabice jím neodpovídají
  • nebylo přepravci nahlášen pravdivý počet zvířat
  • zvíře bylo nemocné, po porodu, mládě závislé na mateřském mléce či bylo jiným způsobem oslabené (případný úhyn se zjišťuje nařízenou veterinární pitvou)
 9. Zvířata jako taková pouze a jen převážíme, proto berte prosím na vědomí, že nejsme zodpovědní za zvíře, u kterého se Vám cokoliv nezdá – barva, druh, velikost, stáří apod. V takovém případě je nutné řešit věc přímo s chovatelem, případně odesílatelem, od kterého zvíře máte objednané.
 10. Časy, které jsou námi uváděné po potvrzení objednávky na Váš email, případně formou SMS, jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na okolních vlivech – autonehoda, kolona, nepříznivé počasí. Řidič Vás proto ještě informuje nejpozději 1 hodinu před plánovaným příjezdem formou telefonátu.
 11. V případě, že se klient zpozdí a řidič musí čekat, v nejkrajnějších případech maximálně však do délky trvání 10 minut, může být účtován poplatek.
  V případě, že se klient není schopen dostavit do 10 minut, se pokračuje dále v trase a klient se musí dostavit na některé z dalších zastávek po plánované trase.
  V případě, že ani to není pro klienta vhodné řešení se objednávka ruší, ovšem pouze v případě, že se jednalo o odesílatele a storno poplatek je 50% z ceny dopravy.
  V případě, že se jednalo o příjemce a zvíře tak již máme fyzicky u sebe, se další postup řeší individuálně s odesílatelem – ideálně vrácení zvířete, pokud je to v plánované trase možné. Cenu dopravy v plné výši hradí odesílatel.
  V případě, že si klient zvíře nevyzvedl a není ani logisticky možné zvíře vrátit odesílateli, je poslední možností ubytovaní u nás do další plánované trasy – pokud to ovšem daný druh zvířete a další okolnosti dovolí, za cenu 200,- Kč / den. 
  Žádáme však všechny klienty, abychom v co možná nejmenší míře museli řešit výše zmíněné podmínky v bodě 11. Berte prosím na vědomí, že převážíme živá zvířata, která vyžadují jiný přístup a péči než běžné balíky.
 12. V současné době je možné platit pouze v hotovosti na místě, případně převodem na bankovní účet – daná částka však musí být připsána nejpozději 24hod před plánovanou přepravou na našem účtě.
 13. Dopravce, který od Vás bude zvíře přebírat, má plné právo přepravku odmítnout, pokud nebudou splněny výše zmíněné podmínky.
 14. Při nesplnění jakékoliv výše zmíněné podmínky nebude brán zřetel na případné reklamace.